Diyarbakır Uçak Bileti

Diyarbakır’a gitmek isteyenler Diyarbakır uçak bileti için ucakbiletial.org sitesini kullanabilirler.

SANAYİ:Diyarbakır imalat sanayiinin geri düzeyde olduğu illerden birisidir. İl, imalat sanayiini büyük devlet işletmeleri ve küçük özel kesim işletmeleri oluşturmaktadır. İmalat sanayisinde en çok yoğunlaşan sektörler, gıda, içki, tütün ve dokumadır.
HAYVANCILIK:Gerek iklimi, gerekse sosyo-ekonomik koşulları bakımından Diyarbakır, hayvancılığa çok elverişlıdir. Mera hayvancılığının sonucu olarak, ilde küçük baş hayvan üreticilıği gelışmiştir. ilde egemen koyun ırkı Karaman bunların çoğunluğu ise, Akkaraman’dır. İl hayvan varlığında 2. sırayı keçi alır.
YERALTI ZENGİNLİKLERİ:Diyarbakır yeraltı zenginliklerinin başında petrol gelir. Petrol üretimi 1961 ’de Shell’in Kayaköy’de açtığı kuyu ile başlamıştır. Çok uluslu bir şirket olan Shell, 1981 ’de 134 kuyudan çıkarttığı petrol ile, Türkiye ham petrol üretiminin bir bölümünü karşılamaktadır. TPAO’nun ilde üretim yaptığı 31 kuyudan çıkarttığı petrolün, Türkiye petrol üretimi içinde % 7’lık bir payı vardır.
Demir, kurşun, çinko, manganez ildeki diğer yeraltı zenginlıklerini oluşturur.

Diyarbakır uçak bileti www.ucakbiletial.org

www.ucakbiletial.org  sitesinden indirimli Diyarbakır uçak bileti al ve kentin her yerini gez.

Diyarbakır’da eğitim:Ortaçağdan günümüze değin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir kültür merkezi olan Diyarbakır, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet sonrası ayaklanmalar nedeniyle, diğer alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da gerilemiştir. 1970’lerde ilde ortaöğretimde, okul ve öğrenci sayısı bakımından bir sıçrama olmuştur. 1969’da açılan Tıp Fakültesi, daha sonra 1973’de Diyarbakır Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. O günden bugünü üniversiteye bağlı yüksek okul sayısını arttıran Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Türkiye’nin önemli yüksek öğrenim kurumlarından biridir. 1965’lerde sosyalıizasyon kapsamına alınan ilde, sosyalızasyon 1970’lere değin başarılı olmuş, ancak daha sonra etkinlığini yitirmiştir. Bununla birlıkte kent, Güneydoğu Anadolu bölgesinin sağlık merkezidir.

www.ucakbiletial.org sitesi en ucuz uçak biletl fiyatları sizleri bekliyor. ucakbiletiotobus.com sitesini de bilet almak için deneyebilirsiniz.

Reviews

  • 4
  • 0.8

    Score